สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,643100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,40190.84%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2429.16%