สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด2,648100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ2,41191.05%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ2378.95%