++|< ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ๐๐ โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >|++

 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) : นายรอง ปัญสังกา
ชื่อ - นามสกุล(English) : 
ชื่อเล่น : 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.ลย 1
ประเภทตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : 
วัน/เดือน/ปี (เกิด) : 00 พ.ศ.0000
วัน/เดือน/ปี (บรรจุครั้งแรก) : 00 พ.ศ.0000
อีเมล์ : 
โทรศัพท์ : 
เว็บไซต์ส่วนบุคคล
งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 ddddddddd

  1. dddd
  2. d
  3. d
  4. d
  5. dd
งานที่ได้รับมอบหมาย

 aaaaaaaaaaaa

  • dddd
  • f

ff

f

f

f

 


ข้อมูลจาก ; ;สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เว็บไซต์ ; ;http://202.143.139.179/e-office/ ; ;อีเมล์ ; ;itec@loei1.go.th , mr.frog@loei1.go.th
DateTimes : 2017-03-29 04:46:10
| ; ;ปิดหน้าต่างนี้