เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  04:43:01
จำนวนผู้เข้าชม 8,544 ครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ itec@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โครงการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
By Google for Business @loei1.go.th
หลักสูตร การพัฒนา Website & e-News ผ่านระบบ Google for Business @loei1.go.th
Download :-
  • โครงการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
  • วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการฯ
  • Link :-
  • ห้องเรียน Class room